Shop Zone - RedMi 12

8 GB RAM, 256 GB ROM - 199.99€ - RedMi 12
Nëse flasim për performancë, Redmi 12 nuk bën kompromis. Procesori i fuqishëm 8GB RAM dhe 256 GB Memori e bëjnë të përshtatshëm për të kryer çdo detyrë. Lojërat më të reja, aplikacionet e rënda, dhe përpunimi i fotov dhe videov.

  https://www.instagram.com/shopzone.ks/

Çmimi: 199.99€

Shop Zone - RedMi 12

Image
Image

Gjej shpallje të ngjashme